לִתְהוֹת (lit'hott) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא תּוֹהֶה
toheh
אנחנו/אתם/הן תּוֹהִים
tohim

Fem.

אני/את/היא תּוֹהָה
tohah
אנחנו/אתן/הן תּוֹהוֹת
tohott

Past

tahiti

Masc.

tahita
הוא תָּהָה
tahah

Fem.

tahitt
tahatah
אנחנו תָּהִינוּ
tahinu
tehitem
tahu
tehitenn
tahu

Future

et'heh

Masc.

tit'heh
yit'heh

Fem.

tit'hi
tit'heh
אנחנו נִתְהֶה
nit'heh
tit'hu
yit'hu
tit'hu
tit'heynah

Imperative

Masc.

אתה תְּהֵה
teheh
אתם תְּהוּ
tehu

Fem.

tehi
אתן תְּהוּ
tehu