לִתְעוֹת (lit'ott) verb conjugation in Hebrew

Flag לִתְעוֹת - תּוֹעֶה [ lit'ott - to'eh ]
Flag wander; stray

Present

Masc.

אני/אתה/הוא תּוֹעֶה
to'eh
אנחנו/אתם/הן תּוֹעִים
to'im

Fem.

אני/את/היא תּוֹעָה
to'ah
אנחנו/אתן/הן תּוֹעוֹת
to'ott

Past

ta'iti

Masc.

ta'ita
הוא תָּעָה
ta'ah

Fem.

ta'itt
ta'atah
אנחנו תָּעִינוּ
ta'inu
te'item
ta'u
te'itenn
ta'u

Future

et'eh

Masc.

tit'eh
yit'eh

Fem.

tit'i
tit'eh
אנחנו נִתְעֶה
nit'eh
tit'u
yit'u
tit'u
yit'u

Imperative

Masc.

אתה תְּעֵה
te'eh
אתם תְּעוּ
te'u

Fem.

te'i
אתן תְּעוּ
te'u