לֶאֱבוֹד (leevod) verb conjugation in Hebrew

Flag לֶאֱבֹד לֶאֱבוֹד - אוֹבֵד [ leevod - oved ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא אוֹבֵד
oved
אנחנו/אתם/הן אוֹבְדִים
ov'dim

Fem.

אני/את/היא אוֹבֶדֶת
ovedett
אנחנו/אתן/הן אוֹבְדוֹת
ov'dott

Past

avad'ti

Masc.

avad'ta
הוא אָבַד
avad

Fem.

avad'te
av'dah
אנחנו אָבַדְנוּ
avad'nu
avad'tem
av'du
avad'tenn
av'du

Future

אני אוֹבַד אֹבַד
ovad

Masc.

tovad
הוא יֹאבַד
yovad

Fem.

tov'di
tovad
אנחנו נֹאבַד
novad
tov'du
yov'du
tov'du
yov'du

Imperative

Masc.

אתה אֱבוֹד אֱבֹד
evod
iv'du

Fem.

iv'di
אתן אִבְדוּ אֱבֹדְנָה
iv'du

Passive Participle

Masc.

אתה אָבוּד
avud
avudim

Fem.

avudah
avudott