אוֹהֵב - לֶאֱהֹבלֶאֱהוֹב [ leehov - ohev ]

Verb form Person Singular Plural
Masculine Feminine Masculine Feminine
Past
Past 1st
ahav'ti
sg. masc. fem.
ahav'nu
pl. masc. fem.
2nd
ahav'ta
sg. masc.
ahav'te
sg. fem.
ahav'tem
pl. masc.
ahav'tenn
pl. fem.
3rd
ahav
sg. masc.
ahavah
sg. fem.
ahavu
pl. masc. fem.
Present
Present
ohev
sg. masc.
ohevett
sg. fem.
ohavim
pl. masc.
ohavott
pl. fem.
Future
Future 1st
אֹהַב אוֹהַב
ohav
sg. masc. fem.
nohav
pl. masc. fem.
2nd
tohav
sg. masc.
tohavi
sg. fem.
tohavu
pl. masc.
tohavu
pl. fem.
3rd
yohav
sg. masc.
tohav
sg. fem.
yohavu
pl. masc.
yohavu
pl. fem.
Imperative
Imperative
ehav
sg. masc.
ehevi
sg. fem.
ehevu
pl. masc.
ehevu
pl. fem.
Passive Participle
Passive Participle
ahuv
sg. masc.
ahuvah
sg. fem.
ahuvim
pl. masc.
ahuvott
pl. fem.
Infinitive
Infinitive
לֶאֱהֹב לֶאֱהוֹב
leehov