לַהְרוֹת (lah'rott) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא הוֹרֶה
horeh
אנחנו/אתם/הן הוֹרִים
horim

Fem.

אני/את/היא הוֹרָה
horah
אנחנו/אתן/הן הוֹרוֹת
horott

Past

hariti

Masc.

harita
הוא הָרָה
harah

Fem.

haritt
har'tah
אנחנו הָרִינוּ
harinu
haritem
הם הָרוּ
haru
haritenn
הן הָרוּ
haru

Future

ehereh

Masc.

tehereh
yeh'reh

Fem.

teheri
tehereh
אנחנו נֶהֱרֶה
nehereh
teh'ru
yeheru
teheru
yeheru

Imperative

Masc.

אתה הֲרֵה
hareh
אתם הֲרוּ
haru

Fem.

את הֲרִי
hari
אתן הֲרוּ
haru

Passive Participle

Masc.

אתה הָרוּי
haruy
haruyim

Fem.

haruyah
haruyott