לַחְמוֹד (lakh'mod) verb conjugation in Hebrew

Flag לַחְמֹד לַחְמוֹד - חוֹמֵד [ lakh'mod - khomed ]
Flag covet

Present

Masc.

אני/אתה/הוא חוֹמֵד
khomed
אנחנו/אתם/הן חוֹמְדִים
khom'dim

Fem.

אני/את/היא חוֹמֶדֶת
khomedett
אנחנו/אתן/הן חוֹמְדוֹת
khom'dott

Past

khamad'ti

Masc.

khamad'ta
הוא חָמַד
khamad

Fem.

khamad'te
kham'dah
אנחנו חָמַדְנוּ
khamad'nu
khamad'tem
kham'du
khamad'tenn
kham'du

Future

אני אֶחְמּוֹד אֶחְמֹּד
ekh'mod

Masc.

אתה תַּחְמּוֹד תַּחְמֹּד
takh'mod
הוא יַחְמּוֹד יַחְמֹּד
yakh'mod

Fem.

takh'medi
היא תַּחְמּוֹד תַּחְמֹּד
takh'mod
אנחנו נַחְמּוֹד נַחְמֹּד
nakh'mod
takh'medu
yakh'medu
אתן תַּחְמְּדוּ תַּחְמֹּדְנָה
takh'medu
הן יַחְמְּדוּ תַּחְמֹּדְנָה
yakh'medu

Imperative

Masc.

אתה חֲמוֹד חֲמֹד
khamod
khim'du

Fem.

khim'di
אתן חִמְדוּ חֲמֹדְנָה
khim'du

Passive Participle

Masc.

אתה חָמוּד
khamud
khamudim

Fem.

khamudah
khamudott