עוֹבֵד - לַעֲבֹדלַעֲבוֹד [ la'avod - 'oved ]
fool; trick; workin'

Verb form Person Singular Plural
Masculine Feminine Masculine Feminine
Past
Past 1st
'avad'ti
sg. masc. fem.
'avad'nu
pl. masc. fem.
2nd
'avad'ta
sg. masc.
'avad'te
sg. fem.
'avad'tem
pl. masc.
'avad'tenn
pl. fem.
3rd
'avad
sg. masc.
'av'dah
sg. fem.
'av'du
pl. masc. fem.
Present
Present
'oved
sg. masc.
'ovedett
sg. fem.
'ov'dim
pl. masc.
'ov'dott
pl. fem.
Future
Future 1st
אֶעֱבֹד אֶעֱבוֹד
e'evod
sg. masc. fem.
נַעֲבֹד נַעֲבוֹד
na'avod
pl. masc. fem.
2nd
תַּעֲבֹד תַּעֲבוֹד
ta'avod
sg. masc.
ta'av'di
sg. fem.
ta'av'du
pl. masc.
תַּעֲבֹדְנָה תַּעַבְדוּ
ta'av'du
pl. fem.
3rd
יַעֲבֹד יַעֲבוֹד
ya'avod
sg. masc.
תַּעֲבֹד תַּעֲבוֹד
ta'avod
sg. fem.
ya'av'du
pl. masc.
תַּעֲבֹדְנָה יַעַבְדוּ
ya'av'du
pl. fem.
Imperative
Imperative
עֲבֹד עֲבוֹד
'avod
sg. masc.
'iv'di
sg. fem.
'iv'du
pl. masc.
עֲבֹדְנָה עִבְדוּ
'iv'du
pl. fem.
Infinitive
Infinitive
לַעֲבֹד לַעֲבוֹד
la'avod