לָלֶכֶת (lalekhett) verb conjugation in Hebrew

Flag לָלֶכֶת - הוֹלֵךְ [ lalekhett - holekhe ]
Flag go; walk; get

Present

Masc.

אני/אתה/הוא הוֹלֵךְ
holekhe
אנחנו/אתם/הן הוֹלְכִים
hol'khim

Fem.

אני/את/היא הוֹלֶכֶת
holekhett
אנחנו/אתן/הן הוֹלְכוֹת
hol'khott

Past

halakh'ti

Masc.

halakh'ta
הוא הָלַךְ
halakhe

Fem.

halakh'te
hal'khah
אנחנו הָלַכְנוּ
halakh'nu
helakh'tem
hal'khu
helakh'tenn
hal'khu

Future

elekhe

Masc.

telekhe
yelekhe

Fem.

telekhi
telekhe
אנחנו נֵלֵּךְ
nelekhe
telekhu
yelekhu
telekhu
telakh'nah

Imperative

Masc.

אתה לֵךְ
lekhe
אתם לְכוּ
lekhu

Fem.

את לְכִי
lekhi
אתן לְכוּ
lekhu