לָלוּשׁ (lalush) verb conjugation in Hebrew

Flag לָלוּשׁ - לָשׁ [ lalush - lash ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא לָשׁ
lash
אנחנו/אתם/הן לָשִׁים
lashim

Fem.

אני/את/היא לָשָׁה
lashah
אנחנו/אתן/הן לָשׁוֹת
lashott

Past

lash'ti

Masc.

lash'ta
הוא לָשׁ
lash

Fem.

lash'te
היא לָשָׁה
lashah
אנחנו לַשְׁנוּ
lash'nu
lash'tem
lashu
lash'tenn
lashu

Future

alush

Masc.

talush
yalush

Fem.

talushi
talush
אנחנו נָלוּשׁ
nalush
talushu
yalushu
אתן תָּלוּשׁוּ תָּלֹשְׁנָה
talushu
הן יָלוּשׁוּ תָּלוֹשְׁנָה
yalushu

Imperative

Masc.

אתה לוּשׁ
lush
lushu

Fem.

lushi
אתן לוֹשְׁנָה לֹשְׁנָה
losh'nah