לָקַחַת (laqakhatt) verb conjugation in Hebrew

Flag לָקַחַת - לוֹקֵחַ [ laqakhatt - loqeakh ]
Flag to take; to get

Present

Masc.

אני/אתה/הוא לוֹקֵחַ
loqeakh
אנחנו/אתם/הן לוֹקְחִים
loq'khim

Fem.

אני/את/היא לוֹקַחַת
loqakhatt
אנחנו/אתן/הן לוֹקְחוֹת
loq'khott

Past

laqakh'ti

Masc.

laqakh'ta
הוא לָקַח
laqakh

Fem.

laqakh'te
laq'khah
אנחנו לָקַחְנוּ
laqakh'nu
leqakh'tem
laq'khu
leqakh'tenn
laq'khu

Future

אני אֶקַּח
eqakh

Masc.

tiqakh
הוא יִקַּח
yiqakh

Fem.

tiqekhi
tiqakh
אנחנו נִקַּח
niqakh
tiqekhu
yiqekhu
tiqakh'nah
yiqekhu

Imperative

Masc.

אתה קַח
qakh
אתם קְחוּ
qekhu

Fem.

את קְחִי
qekhi
אתן קְחוּ
qekhu

Passive Participle

Masc.

laquakh
lequkhim

Fem.

lequkhah
lequkhott