לָשִׂים (lassim) verb conjugation in Hebrew

Flag לָשִׂים - שָׂם [ lassim - sam ]
Flag to put; to get

Present

Masc.

אני/אתה/הוא שָׂם
sam
אנחנו/אתם/הן שָׂמִים
samim

Fem.

אני/את/היא שָׂמָה
samah
אנחנו/אתן/הן שָׂמוֹת
samott

Past

sam'ti

Masc.

sam'ta
הוא שָׂם
sam

Fem.

sam'te
היא שָׂמָה
samah
אנחנו שַׂמְנוּ
sam'nu
sam'tem
samu
sam'tenn
samu

Future

assim

Masc.

tassim
yassim

Fem.

tassimi
tassim
אנחנו נָשִׂים
nassim
tassimu
yassimu
tassimu
tasem'nah

Imperative

Masc.

אתה שִׂים
sim
simu

Fem.

simi
simu