לָתֵת (latett) verb conjugation in Hebrew

Flag לָתֵת - נוֹתֵן [ latett - notenn ]
Flag give; put; allow

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נוֹתֵן
notenn
אנחנו/אתם/הן נוֹתְנִים
not'nim

Fem.

אני/את/היא נוֹתֶנֶת
notenett
אנחנו/אתן/הן נוֹתְנוֹת
not'nott

Past

natati

Masc.

natata
הוא נָתַן
natann

Fem.

natate
nat'nah
אנחנו נָתַנּוּ
natanu
netatem
nat'nu
netatenn
nat'nu

Future

אני אֶתֵּן
etenn

Masc.

אתה תִּיתֵּן תִּתֵּן
titenn
הוא יִיתֵּן יִתֵּן
yitenn

Fem.

את תִּיתְּנִי תִּתְּנִי
titeni
היא תִּיתֵּן תִּתֵּן
titenn
אנחנו נִיתֵּן נִתֵּן
nitenn
אתם תִּיתְּנוּ תִּתְּנוּ
titenu
הם יִיתְּנוּ יִתְּנוּ
yitenu
אתן תִּיתֵּנָּה תִּתְּנוּ
titenah
הן תִּיתֵּנָּה תִּתֵּנָּה
titenah

Imperative

Masc.

אתה תֵּן
tenn
אתם תְּנוּ
tenu

Fem.

teni
tenah

Passive Participle

Masc.

אתה נָתוּן
natunn
netunim

Fem.

netunah
netunott