לֻטַּף verb conjugation in Hebrew

Flag מְלוּטָּף [ lutaf ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְלוּטָּף מְלֻטָּף
melutaf
אנחנו/אתם/הן מְלוּטָּפִים מְלֻטָּפִים
melutafim

Fem.

אני/את/היא מְלוּטֶּפֶת מְלֻטֶּפֶת
melutefett
אנחנו/אתן/הן מְלוּטָּפוֹת מְלֻטָּפוֹת
melutafott

Past

אני לוּטַּפְתִּי לֻטַּפְתִּי
lutaf'ti

Masc.

אתה לוּטַּפְתָּ לֻטַּפְתָּ
lutaf'ta
הוא לוּטַּף לֻטַּף
lutaf

Fem.

את לוּטַּפְתְּ לֻטַּפְתְּ
lutaf'te
היא לוּטְּפָה לֻטְּפָה
lutefah
אנחנו לוּטַּפְנוּ לֻטַּפְנוּ
lutaf'nu
אתם לוּטַּפְתֶּם לֻטַּפְתֶּם
lutaf'tem
הם לוּטְּפוּ לֻטְּפוּ
lutefu
אתן לוּטַּפְתֶּן לֻטַּפְתֶּן
lutaf'tenn
הן לוּטְּפוּ לֻטְּפוּ
lutefu

Future

אני אֲלוּטַּף אֲלֻטַּף
alutaf

Masc.

אתה תְּלוּטַּף תְּלֻטַּף
telutaf
הוא יְלוּטַּף יְלֻטַּף
yelutaf

Fem.

את תְּלוּטְּפִי תְּלֻטְּפִי
telutefi
היא תְּלוּטַּף תְּלֻטַּף
telutaf
אנחנו נְלוּטַּף נְלֻטַּף
nelutaf
אתם תְּלוּטְּפוּ תְּלֻטְּפוּ
telutefu
הם יְלוּטְּפוּ יְלֻטְּפוּ
yelutefu
אתן תְּלוּטַּפְנָה תְּלֻטְּפוּ
telutaf'nah
הן תְּלוּטַּפְנָה תְּלֻטַּפְנָה
telutaf'nah