לֻטַּשׁ verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְלוּטָּשׁ מְלֻטָּשׁ
melutash
אנחנו/אתם/הן מְלוּטָּשִׁים מְלֻטָּשִׁים
melutashim

Fem.

אני/את/היא מְלוּטֶּשֶׁת מְלֻטֶּשֶׁת
meluteshett
אנחנו/אתן/הן מְלוּטָּשׁוֹת מְלֻטָּשׁוֹת
melutashott

Past

אני לוּטַּשְׁתִּי לֻטַּשְׁתִּי
lutash'ti

Masc.

אתה לוּטַּשְׁתָּ לֻטַּשְׁתָּ
lutash'ta
הוא לוּטַּשׁ לֻטַּשׁ
lutash

Fem.

את לוּטַּשְׁתְּ לֻטַּשְׁתְּ
lutash'te
היא לוּטְּשָׁה לֻטְּשָׁה
luteshah
אנחנו לוּטַּשְׁנוּ לֻטַּשְׁנוּ
lutash'nu
אתם לוּטַּשְׁתֶּם לֻטַּשְׁתֶּם
lutash'tem
הם לוּטְּשׁוּ לֻטְּשׁוּ
luteshu
אתן לוּטַּשְׁתֶּן לֻטַּשְׁתֶּן
lutash'tenn
הן לוּטְּשׁוּ לֻטְּשׁוּ
luteshu

Future

אני אֲלוּטַּשׁ אֲלֻטַּשׁ
alutash

Masc.

אתה תְּלוּטַּשׁ תְּלֻטַּשׁ
telutash
הוא יְלוּטַּשׁ יְלֻטַּשׁ
yelutash

Fem.

את תְּלוּטְּשִׁי תְּלֻטְּשִׁי
teluteshi
היא תְּלוּטַּשׁ תְּלֻטַּשׁ
telutash
אנחנו נְלוּטַּשׁ נְלֻטַּשׁ
nelutash
אתם תְּלוּטְּשׁוּ תְּלֻטְּשׁוּ
teluteshu
הם יְלוּטְּשׁוּ יְלֻטְּשׁוּ
yeluteshu
אתן תְּלוּטְּשׁוּ תְּלֻטְּשׁוּ
teluteshu
הן יְלוּטְּשׁוּ יְלֻטְּשׁוּ
yeluteshu