לֻכַּד verb conjugation in Hebrew

Flag מְלוּכָּד [ lukad ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְלוּכָּד מְלֻכָּד
melukad
אנחנו/אתם/הן מְלוּכָּדִים מְלֻכָּדִים
melukadim

Fem.

אני/את/היא מְלוּכֶּדֶת מְלֻכֶּדֶת
melukedett
אנחנו/אתן/הן מְלוּכָּדוֹת מְלֻכָּדוֹת
melukadott

Past

אני לוּכַּדְתִּי לֻכַּדְתִּי
lukad'ti

Masc.

אתה לוּכַּדְתָּ לֻכַּדְתָּ
lukad'ta
הוא לוּכַּד לֻכַּד
lukad

Fem.

את לוּכַּדְתְּ לֻכַּדְתְּ
lukad'te
היא לוּכְּדָה לֻכְּדָה
lukedah
אנחנו לוּכַּדְנוּ לֻכַּדְנוּ
lukad'nu
אתם לוּכַּדְתֶּם לֻכַּדְתֶּם
lukad'tem
הם לוּכְּדוּ לֻכְּדוּ
lukedu
אתן לוּכַּדְתֶּן לֻכַּדְתֶּן
lukad'tenn
הן לוּכְּדוּ לֻכְּדוּ
lukedu

Future

אני אֲלוּכַּד אֲלֻכַּד
alukad

Masc.

אתה תְּלוּכַּד תְּלֻכַּד
telukad
הוא יְלוּכַּד יְלֻכַּד
yelukad

Fem.

את תְּלוּכְּדִי תְּלֻכְּדִי
telukedi
היא תְּלוּכַּד תְּלֻכַּד
telukad
אנחנו נְלוּכַּד נְלֻכַּד
nelukad
אתם תְּלוּכְּדוּ תְּלֻכְּדוּ
telukedu
הם יְלוּכְּדוּ יְלֻכְּדוּ
yelukedu
אתן תְּלוּכַּדְנָה תְּלֻכְּדוּ
telukad'nah
הן תְּלוּכַּדְנָה תְּלֻכַּדְנָה
telukad'nah