לֻפַּף verb conjugation in Hebrew

Flag מְלוּפָּף [ lupaf ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְלוּפָּף מְלֻפָּף
melupaf
אנחנו/אתם/הן מְלוּפָּפִים מְלֻפָּפִים
melupafim

Fem.

אני/את/היא מְלוּפֶּפֶת מְלֻפֶּפֶת
melupefett
אנחנו/אתן/הן מְלוּפָּפוֹת מְלֻפָּפוֹת
melupafott

Past

אני לוּפַּפְתִּי לֻפַּפְתִּי
lupaf'ti

Masc.

אתה לוּפַּפְתָּ לֻפַּפְתָּ
lupaf'ta
הוא לוּפַּף לֻפַּף
lupaf

Fem.

את לוּפַּפְתְּ לֻפַּפְתְּ
lupaf'te
היא לוּפְּפָה לֻפְּפָה
lupefah
אנחנו לוּפַּפְנוּ לֻפַּפְנוּ
lupaf'nu
אתם לוּפַּפְתֶּם לֻפַּפְתֶּם
lupaf'tem
הם לוּפְּפוּ לֻפְּפוּ
lupefu
אתן לוּפַּפְתֶּן לֻפַּפְתֶּן
lupaf'tenn
הן לוּפְּפוּ לֻפְּפוּ
lupefu

Future

אני אֲלוּפַּף אֲלֻפַּף
alupaf

Masc.

אתה תְּלוּפַּף תְּלֻפַּף
telupaf
הוא יְלוּפַּף יְלֻפַּף
yelupaf

Fem.

את תְּלוּפְּפִי תְּלֻפְּפִי
telupefi
היא תְּלוּפַּף תְּלֻפַּף
telupaf
אנחנו נְלוּפַּף נְלֻפַּף
nelupaf
אתם תְּלוּפְּפוּ תְּלֻפְּפוּ
telupefu
הם יְלוּפְּפוּ יְלֻפְּפוּ
yelupefu
אתן תְּלוּפְּפוּ תְּלֻפַּפְנָה
telupefu
הן תְּלוּפַּפְנָה תְּלֻפַּפְנָה
telupaf'nah