לֻקַּט verb conjugation in Hebrew

Flag מְלוּקָּט [ luqatt ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְלוּקָּט מְלֻקָּט
meluqatt
אנחנו/אתם/הן מְלוּקָּטִים מְלֻקָּטִים
meluqatim

Fem.

אני/את/היא מְלוּקֶּטֶת מְלֻקֶּטֶת
meluqetett
אנחנו/אתן/הן מְלוּקָּטוֹת מְלֻקָּטוֹת
meluqatott

Past

אני לוּקַּטְתִּי לֻקַּטְתִּי
luqat'ti

Masc.

אתה לוּקַּטְתָּ לֻקַּטְתָּ
luqat'ta
הוא לוּקַּט לֻקַּט
luqatt

Fem.

את לוּקַּטְתְּ לֻקַּטְתְּ
luqat'te
היא לוּקְּטָה לֻקְּטָה
luqetah
אנחנו לוּקַּטְנוּ לֻקַּטְנוּ
luqat'nu
אתם לוּקַּטְתֶּם לֻקַּטְתֶּם
luqat'tem
הם לוּקְּטוּ לֻקְּטוּ
luqetu
אתן לוּקַּטְתֶּן לֻקַּטְתֶּן
luqat'tenn
הן לוּקְּטוּ לֻקְּטוּ
luqetu

Future

אני אֲלוּקַּט אֲלֻקַּט
aluqatt

Masc.

אתה תְּלוּקַּט תְּלֻקַּט
teluqatt
הוא יְלוּקַּט יְלֻקַּט
yeluqatt

Fem.

את תְּלוּקְּטִי תְּלֻקְּטִי
teluqeti
היא תְּלוּקַּט תְּלֻקַּט
teluqatt
אנחנו נְלוּקַּט נְלֻקַּט
neluqatt
אתם תְּלוּקְּטוּ תְּלֻקְּטוּ
teluqetu
הם יְלוּקְּטוּ יְלֻקְּטוּ
yeluqetu
אתן תְּלוּקַּטְנָה תְּלֻקַּטְנָה
teluqat'nah
הן יְלוּקְּטוּ יְלֻקְּטוּ
yeluqetu