לָדוּן (ladunn) verb conjugation in Hebrew

Flag לָדוּן - דָּן [ ladunn - dann ]
Flag talk; negotiate; condemn

Present

Masc.

אני/אתה/הוא דָּן
dann
אנחנו/אתם/הן דָּנִים
danim

Fem.

אני/את/היא דָּנָה
danah
אנחנו/אתן/הן דָּנוֹת
danott

Past

dan'ti

Masc.

dan'ta
הוא דָּן
dann

Fem.

dan'te
היא דָּנָה
danah
אנחנו דַּנְנוּ
dan'nu
dan'tem
danu
dan'tenn
danu

Future

אני אָדוּן
adunn

Masc.

tadunn
הוא יָדוּן
yadunn

Fem.

taduni
tadunn
אנחנו נָדוּן
nadunn
tadunu
yadunu
אתן תָּדוּנוּ תָּדֹנְנָה
tadunu
הן תָּדוֹנְנָה תָּדוֹנְנָה
tadon'nah

Imperative

Masc.

אתה דּוּן
dunn
dunu

Fem.

duni
אתן דּוּנֶינָה דֹּנְנָה
duneynah