לְהוֹרִיד (lehorid) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מוֹרִיד
morid
אנחנו/אתם/הן מוֹרִידִים
moridim

Fem.

אני/את/היא מוֹרִידָה
moridah
אנחנו/אתן/הן מוֹרִידוֹת
moridott

Past

horad'ti

Masc.

horad'ta
horid

Fem.

horad'te
horidah
horad'nu
horad'tem
horidu
horad'tenn
horidu

Future

orid

Masc.

torid
yorid

Fem.

toridi
torid
אנחנו נוֹרִיד
norid
toridu
yoridu
toridu
yoridu

Imperative

Masc.

אתה הוֹרֵד
hored
horidu

Fem.

horidi
horidu