לְהִסְתַּדֵּר (lehis'tader) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִסְתַּדֵּר
mis'tader
אנחנו/אתם/הן מִסְתַּדְּרִים
mis'taderim

Fem.

אני/את/היא מִסְתַּדֶּרֶת
mis'taderett
אנחנו/אתן/הן מִסְתַּדְּרוֹת
mis'taderott

Past

his'tadar'ti

Masc.

his'tadar'ta
his'tader

Fem.

his'tadar'te
his'taderah
his'tadar'nu
his'tadar'tem
his'taderu
his'tadar'tenn
his'taderu

Future

es'tader

Masc.

tis'tader
yis'tader

Fem.

tis'tader
nis'tader
tis'taderu
yis'taderu
tis'taderu

Imperative

Masc.

his'tader
his'taderu

Fem.

his'taderi
his'tader'nah