לְהַתְאִים (lehat'im) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַתְאִים
mat'im
אנחנו/אתם/הן מַתְאִימִים
mat'imim

Fem.

אני/את/היא מַתְאִימָה
mat'imah
אנחנו/אתן/הן מַתְאִימוֹת
mat'imott

Past

hit'am'ti

Masc.

hit'am'ta
hit'im

Fem.

hit'am'te
hit'imah
hit'am'nu
hit'am'tem
hit'imu
hit'am'tenn
hit'imu

Future

at'im

Masc.

tat'im
yat'im

Fem.

tat'imi
tat'im
אנחנו נַתְאִים
nat'im
tat'imu
yat'imu
tat'em'nah
yat'imu

Imperative

Masc.

hat'em
hat'imu

Fem.

hat'imi
hat'em'nah