לְהִתְגַּלַּח (lehit'galakh) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְגַּלַּח - מִתְגַּלֵּחַ [ lehit'galakh - mit'galeakh ]
Flag shave

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְגַּלֵּחַ
mit'galeakh
אנחנו/אתם/הן מִתְגַּלְּחִים
mit'galekhim

Fem.

אני/את/היא מִתְגַּלַּחַת
mit'galakhatt
אנחנו/אתן/הן מִתְגַּלְּחוֹת
mit'galekhott

Past

hit'galakh'ti

Masc.

hit'galakh'ta
hit'galeakh

Fem.

hit'galakh'te
hit'galekhah
hit'galakh'nu
hit'galakh'tem
hit'galekhu
hit'galakh'tenn
hit'galekhu

Future

et'galeakh

Masc.

tit'galeakh
yit'galeakh

Fem.

tit'galekhi
tit'galeakh
nit'galakh
tit'galekhu
yit'galekhu
tit'galakh'nah
tit'galakh'nah

Imperative

Masc.

hit'galakh
hit'galekhu

Fem.

hit'galekhi
hit'galekhu