לְלַמֵּד (lelamed) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְלַמֵּד
melamed
אנחנו/אתם/הן מְלַמְּדִים
melamedim

Fem.

אני/את/היא מְלַמֶּדֶת
melamedett
אנחנו/אתן/הן מְלַמְּדוֹת
melamedott

Past

אני לִימַּדְתִּי לִמַּדְתִּי
limad'ti

Masc.

אתה לִימַּדְתָּ לִמַּדְתָּ
limad'ta
הוא לִימֵּד לִמֵּד
limed

Fem.

את לִימַּדְתְּ לִמַּדְתְּ
limad'te
היא לִימְּדָה לִמְּדָה
limedah
אנחנו לִימַּדְנוּ לִמַּדְנוּ
limad'nu
אתם לִימַּדְתֶּם לִמַּדְתֶּם
limad'tem
הם לִימְּדוּ לִמְּדוּ
limedu
אתן לִימַּדְתֶּן לִמַּדְתֶּן
limad'tenn
limedu

Future

alamed

Masc.

telamed
yelamed

Fem.

telamedi
telamed
אנחנו נְלַמֵּד
nelamed
telamedu
yelamedu
telamed'nah
yelamedu

Imperative

Masc.

אתה לַמֵּד
lamed
lamedu

Fem.

lamedi
lamedu