לִלְמוֹד (lil'mod) verb conjugation in Hebrew

Flag לִלְמֹד לִלְמוֹד - לוֹמֵד [ lil'mod - lomed ]
Flag learn; study; school

Present

Masc.

אני/אתה/הוא לוֹמֵד
lomed
אנחנו/אתם/הן לוֹמְדִים
lom'dim

Fem.

אני/את/היא לוֹמֶדֶת
lomedett
אנחנו/אתן/הן לוֹמְדוֹת
lom'dott

Past

lamad'ti

Masc.

lamad'ta
הוא לָמַד
lamad

Fem.

lamad'te
lam'dah
אנחנו לָמַדְנוּ
lamad'nu
lemad'tem
lam'du
lemad'tenn
lam'du

Future

el'mad

Masc.

til'mad
yil'mad

Fem.

til'm'di
til'mad
אנחנו נִלְמַד
nil'mad
til'm'du
yil'm'du
til'mad'nah
til'mad'nah

Imperative

Masc.

אתה לְמַד
lemad
lim'du

Fem.

lim'di
lemad'nah

Passive Participle

Masc.

אתה לָמוּד
lamud
lemudim

Fem.

lemudah
lemudott