לְלַקֵּק (lelaqeq) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְלַקֵּק
melaqeq
אנחנו/אתם/הן מְלַקְּקִים
melaqeqim

Fem.

אני/את/היא מְלַקֶּקֶת
melaqeqett
אנחנו/אתן/הן מְלַקְּקוֹת
melaqeqott

Past

אני לִיקַּקְתִּי לִקַּקְתִּי
liqaq'ti

Masc.

אתה לִיקַּקְתָּ לִקַּקְתָּ
liqaq'ta
הוא לִיקֵּק לִקֵּק
liqeq

Fem.

את לִיקַּקְתְּ לִקַּקְתְּ
liqaq'te
היא לִיקְּקָה לִקְּקָה
liqeqah
אנחנו לִיקַּקְנוּ לִקַּקְנוּ
liqaq'nu
אתם לִיקַּקְתֶּם לִקַּקְתֶּם
liqaq'tem
הם לִיקְּקוּ לִקְּקוּ
liqequ
אתן לִיקַּקְתֶּן לִקַּקְתֶּן
liqaq'tenn
liqequ

Future

alaqeq

Masc.

telaqeq
yelaqeq

Fem.

telaqeqi
telaqeq
אנחנו נְלַקֵּק
nelaqeq
telaqequ
yelaqequ
telaqequ
yelaqequ

Imperative

Masc.

אתה לַקֵּק
laqeq
laqequ

Fem.

laqeqi
laqeq'nah