לְמַעֵן (lema'enn) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְמַעֵן
mema'enn
אנחנו/אתם/הן מְמַעֲנִים
mema'anim

Fem.

אני/את/היא מְמַעֶנֶת
mema'enett
אנחנו/אתן/הן מְמַעֲנוֹת
mema'anott

Past

אני מִיעַנְתִּי מִעַנְתִּי
mi'an'ti

Masc.

אתה מִיעַנְתָּ מִעַנְתָּ
mi'an'ta
הוא מִיעֵן מִעֵן
mi'enn

Fem.

את מִיעַנְתְּ מִעַנְתְּ
mi'an'te
היא מִיעֲנָה מִעֲנָה
mi'anah
אנחנו מִיעַנְנוּ מִעַנְנוּ
mi'an'nu
אתם מִיעַנְתֶּם מִעַנְתֶּם
mi'an'tem
הם מִיעֲנוּ מִעֲנוּ
mi'anu
אתן מִיעַנְתֶּן מִעַנְתֶּן
mi'an'tenn
mi'anu

Future

ama'enn

Masc.

tema'enn
yema'enn

Fem.

tema'ani
tema'enn
אנחנו נְמַעֵן
nema'enn
tema'anu
yema'anu
tema'anu
yema'anu

Imperative

Masc.

אתה מַעֵן
ma'enn
ma'anu

Fem.

ma'ani
ma'anu