לִמְצוֹא (lim'tso) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מוֹצֵא
motse
אנחנו/אתם/הן מוֹצְאִים
mots'im

Fem.

אני/את/היא מוֹצֵאת
motsett
אנחנו/אתן/הן מוֹצְאוֹת
mots'ott

Past

matsati

Masc.

matsata
הוא מָצָא
matsa

Fem.

matsatt
mats'ah
אנחנו מָצָאנוּ
matsanu
metsatem
mats'u
metsatenn
mats'u

Future

em'tsa

Masc.

tim'tsa
yim'tsa

Fem.

tim'ts'i
tim'tsa
אנחנו נִמְצָא
nim'tsa
tim'ts'u
yim'ts'u
tim'ts'u
yim'ts'u

Imperative

Masc.

אתה מְצָא
metsa
mits'u

Fem.

mits'i
mits'u

Passive Participle

Masc.

אתה מָצוּי
matsuy
metsuyim

Fem.

metsuyah
metsuyott