לְסַיֵּיר (lessayeyr) verb conjugation in Hebrew

Flag לְסַיֵּר לְסַיֵּיר - מְסַיֵּיר [ lessayeyr - messayeyr ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְסַיֵּיר מְסַיֵּר
messayeyr
אנחנו/אתם/הן מְסַיְּירִים מְסַיְּרִים
messayeyrim

Fem.

אני/את/היא מְסַיֶּירֶת מְסַיֶּרֶת
messayeyrett
אנחנו/אתן/הן מְסַיְּירוֹת מְסַיְּרוֹת
messayeyrott

Past

אני סִייַּרְתִּי סִיַּרְתִּי
siar'ti

Masc.

אתה סִייַּרְתָּ סִיַּרְתָּ
siar'ta
הוא סִייֵּר סִיֵּר
sier

Fem.

את סִייַּרְתְּ סִיַּרְתְּ
siar'te
היא סִייְּרָה סִיְּרָה
sierah
אנחנו סִייַּרְנוּ סִיַּרְנוּ
siar'nu
אתם סִייַּרְתֶּם סִיַּרְתֶּם
siar'tem
הם סִייְּרוּ סִיְּרוּ
sieru
אתן סִייַּרְתֶּן סִיַּרְתֶּן
siar'tenn
הן סִייְּרוּ סִיְּרוּ
sieru

Future

אני אֲסַיֵּיר אֲסַיֵּר
assayeyr

Masc.

אתה תְּסַיֵּיר תְּסַיֵּר
tessayeyr
הוא יְסַיֵּיר יְסַיֵּר
yessayeyr

Fem.

את תְּסַיְּירִי תְּסַיְּרִי
tessayeyri
היא תְּסַיֵּיר תְּסַיֵּר
tessayeyr
אנחנו נְסַיֵּיר נְסַיֵּר
nessayeyr
אתם תְּסַיְּירוּ תְּסַיְּרוּ
tessayeyru
הם יְסַיְּירוּ יְסַיְּרוּ
yessayeyru
אתן תְּסַיֵּירְנָה תְּסַיְּרוּ
tessayeyr'nah
הן יְסַיְּירוּ יְסַיְּרוּ
yessayeyru

Imperative

Masc.

אתה סַיֵּיר סַיֵּר
sayeyr
אתם סַיְּירוּ סַיְּרוּ
sayeyru

Fem.

את סַיְּירִי סַיְּרִי
sayeyri
אתן סַיֵּירְנָה סַיֵּרְנָה
sayeyr'nah