לָעוּף (la'uf) verb conjugation in Hebrew

Flag לָעוּף - עָף [ la'uf - 'af ]
Flag fly; get; fuck

Present

Masc.

אני/אתה/הוא עָף
'af
אנחנו/אתם/הן עָפִים
'afim

Fem.

אני/את/היא עָפָה
'afah
אנחנו/אתן/הן עָפוֹת
'afott

Past

'af'ti

Masc.

'af'ta
הוא עָף
'af

Fem.

'af'te
היא עָפָה
'afah
אנחנו עַפְנוּ
'af'nu
'af'tem
הם עָפוּ
'afu
'af'tenn
הן עָפוּ
'afu

Future

אני אָעוּף
a'uf

Masc.

ta'uf
הוא יָעוּף
ya'uf

Fem.

ta'ufi
ta'uf
אנחנו נָעוּף
na'uf
ta'ufu
ya'ufu
אתן תָּעוּפוּ תָּעֹפְנָה
ta'ufu
הן יָעוּפוּ תָּעוֹפְנָה
ya'ufu

Imperative

Masc.

אתה עוּף
'uf
אתם עוּפוּ
'ufu

Fem.

'ufi
אתן עוּפוּ עֹפְנָה
'ufu