לִתְלוֹת (lit'lott) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא תּוֹלֶה
toleh
אנחנו/אתם/הן תּוֹלִים
tolim

Fem.

אני/את/היא תּוֹלָה
tolah
אנחנו/אתן/הן תּוֹלוֹת
tolott

Past

taliti

Masc.

talita
הוא תָּלָה
talah

Fem.

talitt
tal'tah
אנחנו תָּלִינוּ
talinu
telitem
talu
telitenn
talu

Future

et'leh

Masc.

tit'leh
yit'leh

Fem.

tit'li
tit'leh
אנחנו נִתְלֶה
nit'leh
tit'lu
yit'lu
tit'lu
yit'lu

Imperative

Masc.

אתה תְּלֵה
teleh
אתם תְּלוּ
telu

Fem.

teli
אתן תְּלוּ
telu

Passive Participle

Masc.

taluy
teluyim

Fem.

teluyah
teluyott