מֻגַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְמוּגָּר [ mugar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְמוּגָּר מְמֻגָּר
memugar
אנחנו/אתם/הן מְמוּגָּרִים מְמֻגָּרִים
memugarim

Fem.

אני/את/היא מְמוּגֶּרֶת מְמֻגֶּרֶת
memugerett
אנחנו/אתן/הן מְמוּגָּרוֹת מְמֻגָּרוֹת
memugarott

Past

אני מוּגַּרְתִּי מֻגַּרְתִּי
mugar'ti

Masc.

אתה מוּגַּרְתָּ מֻגַּרְתָּ
mugar'ta
הוא מוּגַּר מֻגַּר
mugar

Fem.

את מוּגַּרְתְּ מֻגַּרְתְּ
mugar'te
היא מוּגְּרָה מֻגְּרָה
mugerah
אנחנו מוּגַּרְנוּ מֻגַּרְנוּ
mugar'nu
אתם מוּגַּרְתֶּם מֻגַּרְתֶּם
mugar'tem
הם מוּגְּרוּ מֻגְּרוּ
mugeru
אתן מוּגַּרְתֶּן מֻגַּרְתֶּן
mugar'tenn
הן מוּגְּרוּ מֻגְּרוּ
mugeru

Future

אני אֲמוּגַּר אֲמֻגַּר
amugar

Masc.

אתה תְּמוּגַּר תְּמֻגַּר
temugar
הוא יְמוּגַּר יְמֻגַּר
yemugar

Fem.

את תְּמוּגְּרִי תְּמֻגְּרִי
temugeri
היא תְּמוּגַּר תְּמֻגַּר
temugar
אנחנו נְמוּגַּר נְמֻגַּר
nemugar
אתם תְּמוּגְּרוּ תְּמֻגְּרוּ
temugeru
הם יְמוּגְּרוּ יְמֻגְּרוּ
yemugeru
אתן תְּמוּגְּרוּ תְּמֻגְּרוּ
temugeru
הן יְמוּגְּרוּ תְּמֻגַּרְנָה
yemugeru