מֻדַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְמוּדָּר [ mudar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְמוּדָּר מְמֻדָּר
memudar
אנחנו/אתם/הן מְמוּדָּרִים מְמֻדָּרִים
memudarim

Fem.

אני/את/היא מְמוּדֶּרֶת מְמֻדֶּרֶת
memuderett
אנחנו/אתן/הן מְמוּדָּרוֹת מְמֻדָּרוֹת
memudarott

Past

אני מוּדַּרְתִּי מֻדַּרְתִּי
mudar'ti

Masc.

אתה מוּדַּרְתָּ מֻדַּרְתָּ
mudar'ta
הוא מוּדַּר מֻדַּר
mudar

Fem.

את מוּדַּרְתְּ מֻדַּרְתְּ
mudar'te
היא מוּדְּרָה מֻדְּרָה
muderah
אנחנו מוּדַּרְנוּ מֻדַּרְנוּ
mudar'nu
אתם מוּדַּרְתֶּם מֻדַּרְתֶּם
mudar'tem
הם מוּדְּרוּ מֻדְּרוּ
muderu
אתן מוּדַּרְתֶּן מֻדַּרְתֶּן
mudar'tenn
הן מוּדְּרוּ מֻדְּרוּ
muderu

Future

אני אֲמוּדַּר אֲמֻדַּר
amudar

Masc.

אתה תְּמוּדַּר תְּמֻדַּר
temudar
הוא יְמוּדַּר יְמֻדַּר
yemudar

Fem.

את תְּמוּדְּרִי תְּמֻדְּרִי
temuderi
היא תְּמוּדַּר תְּמֻדַּר
temudar
אנחנו נְמוּדַּר נְמֻדַּר
nemudar
אתם תְּמוּדְּרוּ תְּמֻדְּרוּ
temuderu
הם יְמוּדְּרוּ יְמֻדְּרוּ
yemuderu
אתן תְּמוּדַּרְנָה תְּמֻדַּרְנָה
temudar'nah
הן תְּמוּדַּרְנָה תְּמֻדַּרְנָה
temudar'nah