מֻזַּג verb conjugation in Hebrew

Flag מְמוּזָּג [ muzag ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְמוּזָּג מְמֻזָּג
memuzag
אנחנו/אתם/הן מְמוּזָּגִים מְמֻזָּגִים
memuzagim

Fem.

אני/את/היא מְמוּזֶּגֶת מְמֻזֶּגֶת
memuzegett
אנחנו/אתן/הן מְמוּזָּגוֹת מְמֻזָּגוֹת
memuzagott

Past

אני מוּזַּגְתִּי מֻזַּגְתִּי
muzag'ti

Masc.

אתה מוּזַּגְתָּ מֻזַּגְתָּ
muzag'ta
הוא מוּזַּג מֻזַּג
muzag

Fem.

את מוּזַּגְתְּ מֻזַּגְתְּ
muzag'te
היא מוּזְּגָה מֻזְּגָה
muzegah
אנחנו מוּזַּגְנוּ מֻזַּגְנוּ
muzag'nu
אתם מוּזַּגְתֶּם מֻזַּגְתֶּם
muzag'tem
הם מוּזְּגוּ מֻזְּגוּ
muzegu
אתן מוּזַּגְתֶּן מֻזַּגְתֶּן
muzag'tenn
הן מוּזְּגוּ מֻזְּגוּ
muzegu

Future

אני אֲמוּזַּג אֲמֻזַּג
amuzag

Masc.

אתה תְּמוּזַּג תְּמֻזַּג
temuzag
הוא יְמוּזַּג יְמֻזַּג
yemuzag

Fem.

את תְּמוּזְּגִי תְּמֻזְּגִי
temuzegi
היא תְּמוּזַּג תְּמֻזַּג
temuzag
אנחנו נְמוּזַּג נְמֻזַּג
nemuzag
אתם תְּמוּזְּגוּ תְּמֻזְּגוּ
temuzegu
הם יְמוּזְּגוּ יְמֻזְּגוּ
yemuzegu
אתן תְּמוּזַּגְנָה תְּמֻזַּגְנָה
temuzag'nah
הן יְמוּזְּגוּ תְּמֻזַּגְנָה
yemuzegu