מֻלָּא verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְמוּלָּא מְמֻלָּא
memula
אנחנו/אתם/הן מְמוּלָּאִים מְמֻלָּאִים
memulaim

Fem.

אני/את/היא מְמוּלֵּאת מְמֻלֵּאת
memulett
אנחנו/אתן/הן מְמוּלָּאוֹת מְמֻלָּאוֹת
memulaott

Past

אני מוּלֵּאתִי מֻלֵּאתִי
muleti

Masc.

אתה מוּלֵּאתָ מֻלֵּאתָ
muleta
הוא מוּלָּא מֻלָּא
mula

Fem.

את מוּלֵּאת מֻלֵּאת
mulett
היא מוּלְּאָה מֻלְּאָה
muleah
אנחנו מוּלֵּאנוּ מֻלֵּאנוּ
mulenu
אתם מוּלֵּאתֶם מֻלֵּאתֶם
muletem
הם מוּלְּאוּ מֻלְּאוּ
muleu
אתן מוּלֵּאתֶן מֻלֵּאתֶן
muletenn
הן מוּלְּאוּ מֻלְּאוּ
muleu

Future

אני אֲמוּלָּא אֲמֻלָּא
amula

Masc.

אתה תְּמוּלָּא תְּמֻלָּא
temula
הוא יְמוּלָּא יְמֻלָּא
yemula

Fem.

את תְּמוּלְּאִי תְּמֻלְּאִי
temulei
היא תְּמוּלָּא תְּמֻלָּא
temula
אנחנו נְמוּלָּא נְמֻלָּא
nemula
אתם תְּמוּלְּאוּ תְּמֻלְּאוּ
temuleu
הם יְמוּלְּאוּ יְמֻלְּאוּ
yemuleu
אתן תְּמוּלְּאוּ תְּמֻלֶּאנָה
temuleu
הן תְּמוּלֶּאנָה תְּמֻלֶּאנָה
temulenah