מֻמַּשׁ verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְמוּמָּשׁ מְמֻמָּשׁ
memumash
אנחנו/אתם/הן מְמוּמָּשִׁים מְמֻמָּשִׁים
memumashim

Fem.

אני/את/היא מְמוּמֶּשֶׁת מְמֻמֶּשֶׁת
memumeshett
אנחנו/אתן/הן מְמוּמָּשׁוֹת מְמֻמָּשׁוֹת
memumashott

Past

אני מוּמַּשְׁתִּי מֻמַּשְׁתִּי
mumash'ti

Masc.

אתה מוּמַּשְׁתָּ מֻמַּשְׁתָּ
mumash'ta
הוא מוּמַּשׁ מֻמַּשׁ
mumash

Fem.

את מוּמַּשְׁתְּ מֻמַּשְׁתְּ
mumash'te
היא מוּמְּשָׁה מֻמְּשָׁה
mumeshah
אנחנו מוּמַּשְׁנוּ מֻמַּשְׁנוּ
mumash'nu
אתם מוּמַּשְׁתֶּם מֻמַּשְׁתֶּם
mumash'tem
הם מוּמְּשׁוּ מֻמְּשׁוּ
mumeshu
אתן מוּמַּשְׁתֶּן מֻמַּשְׁתֶּן
mumash'tenn
הן מוּמְּשׁוּ מֻמְּשׁוּ
mumeshu

Future

אני אֲמוּמַּשׁ אֲמֻמַּשׁ
amumash

Masc.

אתה תְּמוּמַּשׁ תְּמֻמַּשׁ
temumash
הוא יְמוּמַּשׁ יְמֻמַּשׁ
yemumash

Fem.

את תְּמוּמְּשִׁי תְּמֻמְּשִׁי
temumeshi
היא תְּמוּמַּשׁ תְּמֻמַּשׁ
temumash
אנחנו נְמוּמַּשׁ נְמֻמַּשׁ
nemumash
אתם תְּמוּמְּשׁוּ תְּמֻמְּשׁוּ
temumeshu
הם יְמוּמְּשׁוּ יְמֻמְּשׁוּ
yemumeshu
אתן תְּמוּמַּשְׁנָה תְּמֻמַּשְׁנָה
temumash'nah
הן תְּמוּמַּשְׁנָה יְמֻמְּשׁוּ
temumash'nah