מֻסַּד verb conjugation in Hebrew

Flag מְמוּסָּד [ mussad ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְמוּסָּד מְמֻסָּד
memussad
אנחנו/אתם/הן מְמוּסָּדִים מְמֻסָּדִים
memussadim

Fem.

אני/את/היא מְמוּסֶּדֶת מְמֻסֶּדֶת
memusedett
אנחנו/אתן/הן מְמוּסָּדוֹת מְמֻסָּדוֹת
memussadott

Past

אני מוּסַּדְתִּי מֻסַּדְתִּי
mussad'ti

Masc.

אתה מוּסַּדְתָּ מֻסַּדְתָּ
mussad'ta
הוא מוּסַּד מֻסַּד
mussad

Fem.

את מוּסַּדְתְּ מֻסַּדְתְּ
mussad'te
היא מוּסְּדָה מֻסְּדָה
musedah
אנחנו מוּסַּדְנוּ מֻסַּדְנוּ
mussad'nu
אתם מוּסַּדְתֶּם מֻסַּדְתֶּם
mussad'tem
הם מוּסְּדוּ מֻסְּדוּ
musedu
אתן מוּסַּדְתֶּן מֻסַּדְתֶּן
mussad'tenn
הן מוּסְּדוּ מֻסְּדוּ
musedu

Future

אני אֲמוּסַּד אֲמֻסַּד
amussad

Masc.

אתה תְּמוּסַּד תְּמֻסַּד
temussad
הוא יְמוּסַּד יְמֻסַּד
yemussad

Fem.

את תְּמוּסְּדִי תְּמֻסְּדִי
temusedi
היא תְּמוּסַּד תְּמֻסַּד
temussad
אנחנו נְמוּסַּד נְמֻסַּד
nemussad
אתם תְּמוּסְּדוּ תְּמֻסְּדוּ
temusedu
הם יְמוּסְּדוּ יְמֻסְּדוּ
yemusedu
אתן תְּמוּסְּדוּ תְּמֻסַּדְנָה
temusedu
הן תְּמוּסַּדְנָה יְמֻסְּדוּ
temussad'nah