מֻקַּד verb conjugation in Hebrew

Flag מְמוּקָּד [ muqad ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְמוּקָּד מְמֻקָּד
memuqad
אנחנו/אתם/הן מְמוּקָּדִים מְמֻקָּדִים
memuqadim

Fem.

אני/את/היא מְמוּקֶּדֶת מְמֻקֶּדֶת
memuqedett
אנחנו/אתן/הן מְמוּקָּדוֹת מְמֻקָּדוֹת
memuqadott

Past

אני מוּקַּדְתִּי מֻקַּדְתִּי
muqad'ti

Masc.

אתה מוּקַּדְתָּ מֻקַּדְתָּ
muqad'ta
הוא מוּקַּד מֻקַּד
muqad

Fem.

את מוּקַּדְתְּ מֻקַּדְתְּ
muqad'te
היא מוּקְּדָה מֻקְּדָה
muqedah
אנחנו מוּקַּדְנוּ מֻקַּדְנוּ
muqad'nu
אתם מוּקַּדְתֶּם מֻקַּדְתֶּם
muqad'tem
הם מוּקְּדוּ מֻקְּדוּ
muqedu
אתן מוּקַּדְתֶּן מֻקַּדְתֶּן
muqad'tenn
הן מוּקְּדוּ מֻקְּדוּ
muqedu

Future

אני אֲמוּקַּד אֲמֻקַּד
amuqad

Masc.

אתה תְּמוּקַּד תְּמֻקַּד
temuqad
הוא יְמוּקַּד יְמֻקַּד
yemuqad

Fem.

את תְּמוּקְּדִי תְּמֻקְּדִי
temuqedi
היא תְּמוּקַּד תְּמֻקַּד
temuqad
אנחנו נְמוּקַּד נְמֻקַּד
nemuqad
אתם תְּמוּקְּדוּ תְּמֻקְּדוּ
temuqedu
הם יְמוּקְּדוּ יְמֻקְּדוּ
yemuqedu
אתן תְּמוּקַּדְנָה תְּמֻקְּדוּ
temuqad'nah
הן תְּמוּקַּדְנָה תְּמֻקַּדְנָה
temuqad'nah