מֻקַּם verb conjugation in Hebrew

Flag מְמוּקָּם [ muqam ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְמוּקָּם מְמֻקָּם
memuqam
אנחנו/אתם/הן מְמוּקָּמִים מְמֻקָּמִים
memuqamim

Fem.

אני/את/היא מְמוּקֶּמֶת מְמֻקֶּמֶת
memuqemett
אנחנו/אתן/הן מְמוּקָּמוֹת מְמֻקָּמוֹת
memuqamott

Past

אני מוּקַּמְתִּי מֻקַּמְתִּי
muqam'ti

Masc.

אתה מוּקַּמְתָּ מֻקַּמְתָּ
muqam'ta
הוא מוּקַּם מֻקַּם
muqam

Fem.

את מוּקַּמְתְּ מֻקַּמְתְּ
muqam'te
היא מוּקְּמָה מֻקְּמָה
muqemah
אנחנו מוּקַּמְנוּ מֻקַּמְנוּ
muqam'nu
אתם מוּקַּמְתֶּם מֻקַּמְתֶּם
muqam'tem
הם מוּקְּמוּ מֻקְּמוּ
muqemu
אתן מוּקַּמְתֶּן מֻקַּמְתֶּן
muqam'tenn
הן מוּקְּמוּ מֻקְּמוּ
muqemu

Future

אני אֲמוּקַּם אֲמֻקַּם
amuqam

Masc.

אתה תְּמוּקַּם תְּמֻקַּם
temuqam
הוא יְמוּקַּם יְמֻקַּם
yemuqam

Fem.

את תְּמוּקְּמִי תְּמֻקְּמִי
temuqemi
היא תְּמוּקַּם תְּמֻקַּם
temuqam
אנחנו נְמוּקַּם נְמֻקַּם
nemuqam
אתם תְּמוּקְּמוּ תְּמֻקְּמוּ
temuqemu
הם יְמוּקְּמוּ יְמֻקְּמוּ
yemuqemu
אתן תְּמוּקְּמוּ תְּמֻקְּמוּ
temuqemu
הן יְמוּקְּמוּ תְּמֻקַּמְנָה
yemuqemu