מֻקַּשׁ verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְמוּקָּשׁ מְמֻקָּשׁ
memuqash
אנחנו/אתם/הן מְמוּקָּשִׁים מְמֻקָּשִׁים
memuqashim

Fem.

אני/את/היא מְמוּקֶּשֶׁת מְמֻקֶּשֶׁת
memuqeshett
אנחנו/אתן/הן מְמוּקָּשׁוֹת מְמֻקָּשׁוֹת
memuqashott

Past

אני מוּקַּשְׁתִּי מֻקַּשְׁתִּי
muqash'ti

Masc.

אתה מוּקַּשְׁתָּ מֻקַּשְׁתָּ
muqash'ta
הוא מוּקַּשׁ מֻקַּשׁ
muqash

Fem.

את מוּקַּשְׁתְּ מֻקַּשְׁתְּ
muqash'te
היא מוּקְּשָׁה מֻקְּשָׁה
muqeshah
אנחנו מוּקַּשְׁנוּ מֻקַּשְׁנוּ
muqash'nu
אתם מוּקַּשְׁתֶּם מֻקַּשְׁתֶּם
muqash'tem
הם מוּקְּשׁוּ מֻקְּשׁוּ
muqeshu
אתן מוּקַּשְׁתֶּן מֻקַּשְׁתֶּן
muqash'tenn
הן מוּקְּשׁוּ מֻקְּשׁוּ
muqeshu

Future

אני אֲמוּקַּשׁ אֲמֻקַּשׁ
amuqash

Masc.

אתה תְּמוּקַּשׁ תְּמֻקַּשׁ
temuqash
הוא יְמוּקַּשׁ יְמֻקַּשׁ
yemuqash

Fem.

את תְּמוּקְּשִׁי תְּמֻקְּשִׁי
temuqeshi
היא תְּמוּקַּשׁ תְּמֻקַּשׁ
temuqash
אנחנו נְמוּקַּשׁ נְמֻקַּשׁ
nemuqash
אתם תְּמוּקְּשׁוּ תְּמֻקְּשׁוּ
temuqeshu
הם יְמוּקְּשׁוּ יְמֻקְּשׁוּ
yemuqeshu
אתן תְּמוּקַּשְׁנָה תְּמֻקַּשְׁנָה
temuqash'nah
הן תְּמוּקַּשְׁנָה תְּמֻקַּשְׁנָה
temuqash'nah