לְהַדְאִיג (lehad'ig) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַדְאִיג
mad'ig
אנחנו/אתם/הן מַדְאִיגִים
mad'igim

Fem.

אני/את/היא מַדְאִיגָה
mad'igah
אנחנו/אתן/הן מַדְאִיגוֹת
mad'igott

Past

hid'ag'ti

Masc.

hid'ag'ta
hid'ig

Fem.

hid'ag'te
hid'igah
hid'ag'nu
hid'ag'tem
hid'igu
hid'ag'tenn
hid'igu

Future

ad'ig

Masc.

tad'ig
yad'ig

Fem.

tad'igi
tad'ig
אנחנו נַדְאִיג
nad'ig
tad'igu
yad'igu
tad'igu
yad'igu

Imperative

Masc.

had'eg
had'igu

Fem.

had'igi
had'eg'nah