לִמְנוֹעַ (lim'no'a) verb conjugation in Hebrew

Flag לִמְנֹעַ לִמְנוֹעַ - מוֹנֵעַ [ lim'no'a - mone'a ]
Flag prevent; avoid; keep
Suggestions הוּנַע

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מוֹנֵעַ
mone'a
אנחנו/אתם/הן מוֹנְעִים
mon'im

Fem.

אני/את/היא מוֹנַעַת
mona'att
אנחנו/אתן/הן מוֹנְעוֹת
mon'ott

Past

mana'ti

Masc.

mana'ta
הוא מָנַע
mana'

Fem.

mana'ate
man'ah
אנחנו מָנַעְנוּ
mana'nu
mena'tem
man'u
mena'tenn
man'u

Future

em'na'

Masc.

tim'na'
yim'na'

Fem.

tim'n'i
tim'na'
אנחנו נִמְנַע
nim'na'
tim'n'u
yim'n'u
tim'n'u
yim'n'u

Imperative

Masc.

אתה מְנַע
mena'
min'u

Fem.

min'i
mena'nah

Passive Participle

Masc.

manu'a
menu'im

Fem.

menu'ah
menu'ott