לִמְלוֹךְ (lim'lokhe) verb conjugation in Hebrew

Flag לִמְלֹךְ לִמְלוֹךְ - מוֹלֵךְ [ lim'lokhe - molekhe ]
Flag rule; reign; govern

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מוֹלֵךְ
molekhe
אנחנו/אתם/הן מוֹלְכִים
mol'khim

Fem.

אני/את/היא מוֹלֶכֶת
molekhett
אנחנו/אתן/הן מוֹלְכוֹת
mol'khott

Past

malakh'ti

Masc.

malakh'ta
הוא מָלַךְ
malakhe

Fem.

malakh'te
mal'khah
אנחנו מָלַכְנוּ
malakh'nu
melakh'tem
mal'khu
melakh'tenn
mal'khu

Future

אני אֶמְלוֹךְ אֶמְלֹךְ
em'lokhe

Masc.

אתה תִּמְלוֹךְ תִּמְלֹךְ
tim'lokhe
הוא יִמְלוֹךְ יִמְלֹךְ
yim'lokhe

Fem.

tim'l'khi
היא תִּמְלוֹךְ תִּמְלֹךְ
tim'lokhe
אנחנו נִמְלוֹךְ נִמְלֹךְ
nim'lokhe
tim'l'khu
yim'l'khu
אתן תִּמְלוֹכְנָה תִּמְלֹכְנָה
tim'lokh'nah
הן תִּמְלוֹכְנָה תִּמְלֹכְנָה
tim'lokh'nah

Imperative

Masc.

אתה מְלוֹךְ מְלֹךְ
melokhe
mil'khu

Fem.

mil'khi
אתן מְלוֹכְנָה מְלֹכְנָה
melokh'nah

Passive Participle

Masc.

malukhe
melukhim

Fem.

melukhah
melukhott