לְתַרְגֵּל (letar'gel) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְתַרְגֵּל
metar'gel
אנחנו/אתם/הן מְתַרְגְּלִים
metar'gelim

Fem.

אני/את/היא מְתַרְגֶּלֶת
metar'gelett
אנחנו/אתן/הן מְתַרְגְּלוֹת
metar'gelott

Past

tir'gal'ti

Masc.

tir'gal'ta
tir'gel

Fem.

tir'gal'te
tir'gelah
tir'gal'nu
tir'gal'tem
tir'gelu
tir'gal'tenn
tir'gelu

Future

atar'gel

Masc.

tetar'gel
yetar'gel

Fem.

tetar'geli
tetar'gel
netar'gel
tetar'gelu
yetar'gelu
tetar'gelu
yetar'gelu

Imperative

Masc.

tar'gel
tar'gelu

Fem.

tar'geli
tar'gelu