נֻסַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְנוּסָּר [ nussar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְנוּסָּר מְנֻסָּר
menussar
אנחנו/אתם/הן מְנוּסָּרִים מְנֻסָּרִים
menussarim

Fem.

אני/את/היא מְנוּסֶּרֶת מְנֻסֶּרֶת
menuserett
אנחנו/אתן/הן מְנוּסָּרוֹת מְנֻסָּרוֹת
menussarott

Past

אני נוּסַּרְתִּי נֻסַּרְתִּי
nussar'ti

Masc.

אתה נוּסַּרְתָּ נֻסַּרְתָּ
nussar'ta
הוא נוּסַּר נֻסַּר
nussar

Fem.

את נוּסַּרְתְּ נֻסַּרְתְּ
nussar'te
היא נוּסְּרָה נֻסְּרָה
nuserah
אנחנו נוּסַּרְנוּ נֻסַּרְנוּ
nussar'nu
אתם נוּסַּרְתֶּם נֻסַּרְתֶּם
nussar'tem
הם נוּסְּרוּ נֻסְּרוּ
nuseru
אתן נוּסַּרְתֶּן נֻסַּרְתֶּן
nussar'tenn
הן נוּסְּרוּ נֻסְּרוּ
nuseru

Future

אני אֲנוּסַּר אֲנֻסַּר
anussar

Masc.

אתה תְּנוּסַּר תְּנֻסַּר
tenussar
הוא יְנוּסַּר יְנֻסַּר
yenussar

Fem.

את תְּנוּסְּרִי תְּנֻסְּרִי
tenuseri
היא תְּנוּסַּר תְּנֻסַּר
tenussar
אנחנו נְנוּסַּר נְנֻסַּר
nenussar
אתם תְּנוּסְּרוּ תְּנֻסְּרוּ
tenuseru
הם יְנוּסְּרוּ יְנֻסְּרוּ
yenuseru
אתן תְּנוּסַּרְנָה תְּנֻסְּרוּ
tenussar'nah
הן יְנוּסְּרוּ יְנֻסְּרוּ
yenuseru