נֻפַּץ verb conjugation in Hebrew

Flag מְנוּפָּץ [ nupats ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְנוּפָּץ מְנֻפָּץ
menupats
אנחנו/אתם/הן מְנוּפָּצִים מְנֻפָּצִים
menupatsim

Fem.

אני/את/היא מְנוּפֶּצֶת מְנֻפֶּצֶת
menupetsett
אנחנו/אתן/הן מְנוּפָּצוֹת מְנֻפָּצוֹת
menupatsott

Past

אני נוּפַּצְתִּי נֻפַּצְתִּי
nupats'ti

Masc.

אתה נוּפַּצְתָּ נֻפַּצְתָּ
nupats'ta
הוא נוּפַּץ נֻפַּץ
nupats

Fem.

את נוּפַּצְתְּ נֻפַּצְתְּ
nupats'te
היא נוּפְּצָה נֻפְּצָה
nupetsah
אנחנו נוּפַּצְנוּ נֻפַּצְנוּ
nupats'nu
אתם נוּפַּצְתֶּם נֻפַּצְתֶּם
nupats'tem
הם נוּפְּצוּ נֻפְּצוּ
nupetsu
אתן נוּפַּצְתֶּן נֻפַּצְתֶּן
nupats'tenn
הן נוּפְּצוּ נֻפְּצוּ
nupetsu

Future

אני אֲנוּפַּץ אֲנֻפַּץ
anupats

Masc.

אתה תְּנוּפַּץ תְּנֻפַּץ
tenupats
הוא יְנוּפַּץ יְנֻפַּץ
yenupats

Fem.

את תְּנוּפְּצִי תְּנֻפְּצִי
tenupetsi
היא תְּנוּפַּץ תְּנֻפַּץ
tenupats
אנחנו נְנוּפַּץ נְנֻפַּץ
nenupats
אתם תְּנוּפְּצוּ תְּנֻפְּצוּ
tenupetsu
הם יְנוּפְּצוּ יְנֻפְּצוּ
yenupetsu
אתן תְּנוּפְּצוּ תְּנֻפְּצוּ
tenupetsu
הן יְנוּפְּצוּ יְנֻפְּצוּ
yenupetsu