נֻצַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְנוּצָּל [ nutsal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְנוּצָּל מְנֻצָּל
menutsal
אנחנו/אתם/הן מְנוּצָּלִים מְנֻצָּלִים
menutsalim

Fem.

אני/את/היא מְנוּצֶּלֶת מְנֻצֶּלֶת
menutselett
אנחנו/אתן/הן מְנוּצָּלוֹת מְנֻצָּלוֹת
menutsalott

Past

אני נוּצַּלְתִּי נֻצַּלְתִּי
nutsal'ti

Masc.

אתה נוּצַּלְתָּ נֻצַּלְתָּ
nutsal'ta
הוא נוּצַּל נֻצַּל
nutsal

Fem.

את נוּצַּלְתְּ נֻצַּלְתְּ
nutsal'te
היא נוּצְּלָה נֻצְּלָה
nutselah
אנחנו נוּצַּלְנוּ נֻצַּלְנוּ
nutsal'nu
אתם נוּצַּלְתֶּם נֻצַּלְתֶּם
nutsal'tem
הם נוּצְּלוּ נֻצְּלוּ
nutselu
אתן נוּצַּלְתֶּן נֻצַּלְתֶּן
nutsal'tenn
הן נוּצְּלוּ נֻצְּלוּ
nutselu

Future

אני אֲנוּצַּל אֲנֻצַּל
anutsal

Masc.

אתה תְּנוּצַּל תְּנֻצַּל
tenutsal
הוא יְנוּצַּל יְנֻצַּל
yenutsal

Fem.

את תְּנוּצְּלִי תְּנֻצְּלִי
tenutseli
היא תְּנוּצַּל תְּנֻצַּל
tenutsal
אנחנו נְנוּצַּל נְנֻצַּל
nenutsal
אתם תְּנוּצְּלוּ תְּנֻצְּלוּ
tenutselu
הם יְנוּצְּלוּ יְנֻצְּלוּ
yenutselu
אתן תְּנוּצְּלוּ תְּנֻצְּלוּ
tenutselu
הן תְּנוּצַּלְנָה תְּנֻצַּלְנָה
tenutsal'nah