נֻצַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְנוּצָּר [ nutsar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְנוּצָּר מְנֻצָּר
menutsar
אנחנו/אתם/הן מְנוּצָּרִים מְנֻצָּרִים
menutsarim

Fem.

אני/את/היא מְנוּצֶּרֶת מְנֻצֶּרֶת
menutserett
אנחנו/אתן/הן מְנוּצָּרוֹת מְנֻצָּרוֹת
menutsarott

Past

אני נוּצַּרְתִּי נֻצַּרְתִּי
nutsar'ti

Masc.

אתה נוּצַּרְתָּ נֻצַּרְתָּ
nutsar'ta
הוא נוּצַּר נֻצַּר
nutsar

Fem.

את נוּצַּרְתְּ נֻצַּרְתְּ
nutsar'te
היא נוּצְּרָה נֻצְּרָה
nutserah
אנחנו נוּצַּרְנוּ נֻצַּרְנוּ
nutsar'nu
אתם נוּצַּרְתֶּם נֻצַּרְתֶּם
nutsar'tem
הם נוּצְּרוּ נֻצְּרוּ
nutseru
אתן נוּצַּרְתֶּן נֻצַּרְתֶּן
nutsar'tenn
הן נוּצְּרוּ נֻצְּרוּ
nutseru

Future

אני אֲנוּצַּר אֲנֻצַּר
anutsar

Masc.

אתה תְּנוּצַּר תְּנֻצַּר
tenutsar
הוא יְנוּצַּר יְנֻצַּר
yenutsar

Fem.

את תְּנוּצְּרִי תְּנֻצְּרִי
tenutseri
היא תְּנוּצַּר תְּנֻצַּר
tenutsar
אנחנו נְנוּצַּר נְנֻצַּר
nenutsar
אתם תְּנוּצְּרוּ תְּנֻצְּרוּ
tenutseru
הם יְנוּצְּרוּ יְנֻצְּרוּ
yenutseru
אתן תְּנוּצְּרוּ תְּנֻצְּרוּ
tenutseru
הן תְּנוּצַּרְנָה יְנֻצְּרוּ
tenutsar'nah