נֻקַּב verb conjugation in Hebrew

Flag מְנוּקָּב [ nuqav ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְנוּקָּב מְנֻקָּב
menuqav
אנחנו/אתם/הן מְנוּקָּבִים מְנֻקָּבִים
menuqavim

Fem.

אני/את/היא מְנוּקֶּבֶת מְנֻקֶּבֶת
menuqevett
אנחנו/אתן/הן מְנוּקָּבוֹת מְנֻקָּבוֹת
menuqavott

Past

אני נוּקַּבְתִּי נֻקַּבְתִּי
nuqav'ti

Masc.

אתה נוּקַּבְתָּ נֻקַּבְתָּ
nuqav'ta
הוא נוּקַּב נֻקַּב
nuqav

Fem.

את נוּקַּבְתְּ נֻקַּבְתְּ
nuqav'te
היא נוּקְּבָה נֻקְּבָה
nuqevah
אנחנו נוּקַּבְנוּ נֻקַּבְנוּ
nuqav'nu
אתם נוּקַּבְתֶּם נֻקַּבְתֶּם
nuqav'tem
הם נוּקְּבוּ נֻקְּבוּ
nuqevu
אתן נוּקַּבְתֶּן נֻקַּבְתֶּן
nuqav'tenn
הן נוּקְּבוּ נֻקְּבוּ
nuqevu

Future

אני אֲנוּקַּב אֲנֻקַּב
anuqav

Masc.

אתה תְּנוּקַּב תְּנֻקַּב
tenuqav
הוא יְנוּקַּב יְנֻקַּב
yenuqav

Fem.

את תְּנוּקְּבִי תְּנֻקְּבִי
tenuqevi
היא תְּנוּקַּב תְּנֻקַּב
tenuqav
אנחנו נְנוּקַּב נְנֻקַּב
nenuqav
אתם תְּנוּקְּבוּ תְּנֻקְּבוּ
tenuqevu
הם יְנוּקְּבוּ יְנֻקְּבוּ
yenuqevu
אתן תְּנוּקְּבוּ תְּנֻקְּבוּ
tenuqevu
הן יְנוּקְּבוּ יְנֻקְּבוּ
yenuqevu