נֻקַּד verb conjugation in Hebrew

Flag מְנוּקָּד [ nuqad ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְנוּקָּד מְנֻקָּד
menuqad
אנחנו/אתם/הן מְנוּקָּדִים מְנֻקָּדִים
menuqadim

Fem.

אני/את/היא מְנוּקֶּדֶת מְנֻקֶּדֶת
menuqedett
אנחנו/אתן/הן מְנוּקָּדוֹת מְנֻקָּדוֹת
menuqadott

Past

אני נוּקַּדְתִּי נֻקַּדְתִּי
nuqad'ti

Masc.

אתה נוּקַּדְתָּ נֻקַּדְתָּ
nuqad'ta
הוא נוּקַּד נֻקַּד
nuqad

Fem.

את נוּקַּדְתְּ נֻקַּדְתְּ
nuqad'te
היא נוּקְּדָה נֻקְּדָה
nuqedah
אנחנו נוּקַּדְנוּ נֻקַּדְנוּ
nuqad'nu
אתם נוּקַּדְתֶּם נֻקַּדְתֶּם
nuqad'tem
הם נוּקְּדוּ נֻקְּדוּ
nuqedu
אתן נוּקַּדְתֶּן נֻקַּדְתֶּן
nuqad'tenn
הן נוּקְּדוּ נֻקְּדוּ
nuqedu

Future

אני אֲנוּקַּד אֲנֻקַּד
anuqad

Masc.

אתה תְּנוּקַּד תְּנֻקַּד
tenuqad
הוא יְנוּקַּד יְנֻקַּד
yenuqad

Fem.

את תְּנוּקְּדִי תְּנֻקְּדִי
tenuqedi
היא תְּנוּקַּד תְּנֻקַּד
tenuqad
אנחנו נְנוּקַּד נְנֻקַּד
nenuqad
אתם תְּנוּקְּדוּ תְּנֻקְּדוּ
tenuqedu
הם יְנוּקְּדוּ יְנֻקְּדוּ
yenuqedu
אתן תְּנוּקַּדְנָה תְּנֻקַּדְנָה
tenuqad'nah
הן תְּנוּקַּדְנָה יְנֻקְּדוּ
tenuqad'nah