נֻשַּׁל verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְנוּשָּׁל מְנֻשָּׁל
menushal
אנחנו/אתם/הן מְנוּשָּׁלִים מְנֻשָּׁלִים
menushalim

Fem.

אני/את/היא מְנוּשֶּׁלֶת מְנֻשֶּׁלֶת
menushelett
אנחנו/אתן/הן מְנוּשָּׁלוֹת מְנֻשָּׁלוֹת
menushalott

Past

אני נוּשַּׁלְתִּי נֻשַּׁלְתִּי
nushal'ti

Masc.

אתה נוּשַּׁלְתָּ נֻשַּׁלְתָּ
nushal'ta
הוא נוּשַּׁל נֻשַּׁל
nushal

Fem.

את נוּשַּׁלְתְּ נֻשַּׁלְתְּ
nushal'te
היא נוּשְּׁלָה נֻשְּׁלָה
nushelah
אנחנו נוּשַּׁלְנוּ נֻשַּׁלְנוּ
nushal'nu
אתם נוּשַּׁלְתֶּם נֻשַּׁלְתֶּם
nushal'tem
הם נוּשְּׁלוּ נֻשְּׁלוּ
nushelu
אתן נוּשַּׁלְתֶּן נֻשַּׁלְתֶּן
nushal'tenn
הן נוּשְּׁלוּ נֻשְּׁלוּ
nushelu

Future

אני אֲנוּשַּׁל אֲנֻשַּׁל
anushal

Masc.

אתה תְּנוּשַּׁל תְּנֻשַּׁל
tenushal
הוא יְנוּשַּׁל יְנֻשַּׁל
yenushal

Fem.

את תְּנוּשְּׁלִי תְּנֻשְּׁלִי
tenusheli
היא תְּנוּשַּׁל תְּנֻשַּׁל
tenushal
אנחנו נְנוּשַּׁל נְנֻשַּׁל
nenushal
אתם תְּנוּשְּׁלוּ תְּנֻשְּׁלוּ
tenushelu
הם יְנוּשְּׁלוּ יְנֻשְּׁלוּ
yenushelu
אתן תְּנוּשְּׁלוּ תְּנֻשְּׁלוּ
tenushelu
הן יְנוּשְּׁלוּ יְנֻשְּׁלוּ
yenushelu